Signalsidan

Henry's signalsida

Signaldekoder 10-4400 resp. 10-4600 signalfall 4

1st 3-ljus huvudsignal, 1st 3-ljus försignal, 1st 2-ljus huvudsignal

Signaldekodrarna 10-4400/10-4600 med tilldelat värde 4 i cv110 kan styra 1st 3-ljus huvudsignaler (Hsi3), en 3-ljus försignal (Fsi3) och en 2-ljus huvudsignal (Hsi2). 

När signalerna och signalbilderna styrs från ett digitalsystem, DCC-system, används dekoderns funktionsadresser. Den förvalda serien funktionsadresser är 201 och uppåt (se tabellen nedan). Den kan ändras antingen med programmeringsknappen eller via CV-programmering.
En detaljerad beskrivning av CV-programmering finns i ”Konfigurationsvärden (CV) för 10-44xx och 10-4600”.
Funktionsadresserna (F) beror av dekoderns dekoderadress (A), lagrad i CV 1 + CV9, enl. tabellen nedan:

FunktionFuntionsadressExempel (Förvalt A = 51)
1F[1] = A * 4 - 3 F[1] = 51 * 4 - 3 = 201
2F[2] = A * 4 - 2F[2] = 51 * 4 - 2 = 202
3F[3] = A * 4 - 1F[3] = 51 * 4 - 1 = 203
4F[4] = A * 4 F[4] = 51 * 4 = 204
5F[5] = A * 4 + 1F[5] = 51 * 4 + 1 = 205

Huvudsignalen, Hsi3, och försignalen, Fsi3, hanteras tillsammans i kombinerade signalbilder.
Huvudsignalen, Hsi2, hanteras separat.

Förprogrammerade ingångar

Med signaldekoder 10-4600 kan man även styra signalbilderna med hjälp av ingångarna 1 – 8. Med CV 111 = 1 väljer man följande förprogrammering av ingångarna.

Ingångar ( 0 = inaktiv; 1 = aktiv; X = ingen påverkan )

  • Ingång 1: Detekterar ledigt (0) resp. upptaget (1) för blocket direkt efter huvudsignalen.
  • Ingång 4: Används om en växel finns direkt efter huvudsignalen, och före nästa block. Växelns läge rakt fram (0) resp avböjd (1) styr om ingång 1 eller om ingång 3 skall påverka signalen.
  • Ingång 3: Detekterar ledigt (0) resp. upptaget (1) för blocket efter växels avböjda läge, då ingång 4 indikerar ”avböjd” (1).

Signal3, Hsi2, styrs med en eller två ingångar.

  • Ingång 5: Detekterar ledigt (0) resp. upptaget (1) för blocket direkt efter signal 3.
  • Ingång 6: Används om en växel finns direkt efter huvudsignalen, och före nästa block. Både ingång 5 och ingång 6 skall indikera 0 för att signal 3 ska visa grönt (kör). Med denna extra ingång kan man, om man så önskar, ha en till styrning av rött (stopp) för signal 3. T.ex. en manuell kontakt i ställverket.
    Om ingång 6 lämnas oansluten (0) så påverkar den inget extra.

Exempel på möjligt trafikfall