Signalsidan

Henry's signalsida

Signaldekoder 10-4400 resp. 10-4600 signalfall 4

1st 3-ljus huvudsignal, 1st 3-ljus försignal, 1st 2-ljus huvudsignal

Signaldekodrarna 10-4400/10-4600 med tilldelat värde 4 i cv110 kan styra 1st 3-ljus huvudsignaler (Hsi3), en 3-ljus försignal (Fsi3) och en 2-ljus huvudsignal (Hsi2). 

När signalerna och signalbilderna styrs från ett digitalsystem, DCC-system, används dekoderns funktionsadresser. Den förvalda serien funktionsadresser är 201 och uppåt (se tabellen nedan). Den kan ändras antingen med programmeringsknappen eller via CV-programmering.
En detaljerad beskrivning av CV-programmering finns i ”Konfigurationsvärden (CV) för 10-44xx och 10-4600”.
Funktionsadresserna (F) beror av dekoderns dekoderadress (A), lagrad i CV 1 + CV9, enl. tabellen nedan:

FunktionFuntionsadressExempel (Förvalt A = 51)
1F[1] = A * 4 - 3 F[1] = 51 * 4 - 3 = 201
2F[2] = A * 4 - 2F[2] = 51 * 4 - 2 = 202
3F[3] = A * 4 - 1F[3] = 51 * 4 - 1 = 203
4F[4] = A * 4 F[4] = 51 * 4 = 204
5F[5] = A * 4 + 1F[5] = 51 * 4 + 1 = 205

Huvudsignalen, Hsi3, och försignalen, Fsi3, hanteras tillsammans i kombinerade signalbilder.
Huvudsignalen, Hsi2, hanteras separat.

Förprogrammerade ingångar

Med signaldekoder 10-4600 kan man även styra signalbilderna med hjälp av ingångarna 1 – 8. Med CV 111 = 1 väljer man följande förprogrammering av ingångarna.

Ingångar ( 0 = inaktiv; 1 = aktiv; X = ingen påverkan )

De två 3-ljus huvud- och försignalerna kan styras med tre ingångar. Om någon av ingångarna inte behövs för den plats signalen har på din anläggning, så kan den lämnas oansluten. Den kommer då att indikera ”inaktiv (0)”.

  • Ingång 1: Detekterar ledigt (0) resp. upptaget (1) för blocket direkt efter huvudsignalen.
  • Ingång 4: Används om en växel finns direkt efter huvudsignalen, och före nästa block. Växelns läge rakt fram (0) resp avböjd (1) styr om ingång 1 eller om ingång 3 skall påverka signalen.
  • Ingång 3: Detekterar ledigt (0) resp. upptaget (1) för blocket efter växels avböjda läge, då ingång 4 indikerar ”avböjd” (1).

Signal3, Hsi2, styrs med en eller två ingångar.

  • Ingång 5: Detekterar ledigt (0) resp. upptaget (1) för blocket direkt efter signal 3.
  • Ingång 6: Används om en växel finns direkt efter huvudsignalen, och före nästa block. Både ingång 5 och ingång 6 skall indikera 0 för att signal 3 ska visa grönt (kör). Med denna extra ingång kan man, om man så önskar, ha en till styrning av rött (stopp) för signal 3. T.ex. en manuell kontakt i ställverket.
    Om ingång 6 lämnas oansluten (0) så påverkar den inget extra.

Exempel på möjligt trafikfall