Signalsidan

Henry's signalsida

Signaldekoder 10-4412 resp. 10-4400/10-4600 signalfall 6

1st 7-ljus huvuddvärgsignal

Signaldekoder 10-4412 är förprogrammerad för 1st 7-ljus huvuddvärgsignal (HDv). På liknande sätt kan man för signaldekoder 10-4400 och 10-4600 själv välja förprogrammering för 1st 7-ljus huvuddvärgsignal. För 10-4400/10-4600 motsvarar det variant 6, (CV 110 = 6).

Förprogrammerade ingångar

Med signaldekoder 10-4600 kan man även styra signalbilderna med hjälp av ingångarna 1 – 8. Med CV 111 = 1 väljer man följande Logiktabell med förprogrammering av ingångarna.

Ingångar ( 0 = inaktiv; 1 = aktiv; X = ingen påverkan )

7-ljus huvuddvärgsignal kan styras med sju ingångar. Om någon av ingångarna inte behövs för den plats signalen har på din anläggning, så kan den lämnas oansluten. Den oanslutna ingången kommer då att indikera ”inaktiv (0)”.

  • Ingång 4: Används för att välja mellan varianter av ”Stopp” (0), eller varianter av ”Kör” (1)
  • Ingång 1,2,3: Används för att välja vilken ”Stopp”-variant som ska visas.
  • Ingång 5,6,7: Används för att välja vilken ”Kör”-variant som ska visas.

Ingångsvillkor som påverkar val av signalbild.