Signalsidan

Henry's signalsida

Signaldekoder 10-4400/10-4600 signalfall 0

2st 4-ljus huvudsignaler

Signaldekodrarna 10-4400/10-4600 med tilldelat värde 0 i cv110 kan styra 2st 4-ljus huvudsignaler (Hsi4) . 

När signalerna och signalbilderna styrs från ett digitalsystem, DCC-system, används dekoderns funktionsadresser. Den förvalda serien funktionsadresser är 201 och uppåt (se tabellen nedan). Den kan ändras antingen med programmeringsknappen eller via CV-programmering.
En detaljerad beskrivning av CV-programmering finns i ”Konfigurationsvärden (CV) för 10-44xx och 10-4600”.
Funktionsadresserna (F) beror av dekoderns dekoderadress (A), lagrad i CV 1 + CV9, enl. tabellen nedan:

FunktionFuntionsadressExempel (Förvalt A = 51)
1F[1] = A * 4 - 3 F[1] = 51 * 4 - 3 = 201
2F[2] = A * 4 - 2F[2] = 51 * 4 - 2 = 202
3F[3] = A * 4 - 1F[3] = 51 * 4 - 1 = 203
4F[4] = A * 4 F[4] = 51 * 4 = 204
5F[5] = A * 4 + 1F[5] = 51 * 4 + 1 = 205

 

Förprogrammerade ingångar

Med signaldekoder 10-4600 kan man även styra signalbilderna med hjälp av ingångarna 1 – 8. Med CV 111 = 1 väljer man följande Logiktabell med förprogrammering av ingångarna.

Ingångar ( 0 = inaktiv; 1 = aktiv; X = ingen påverkan )

De två 4-ljussignalerna kan styras med fyra ingångar vardera. Om någon av ingångarna inte behövs för den plats signalen har på din anläggning, så kan den lämnas oansluten. Den kommer då att indikera ”inaktiv (0)”.

  • Ingång 1 / 5: Detekterar ledigt (0) resp. upptaget (1) för blocket direkt efter signalen.
  • Ingång 2 / 6: Detekterar ledigt (0) resp. upptaget (1) för nästkommande block efter signalen.
  • Ingång 4 / 8: Används om en växel finns direkt efter signalen, och före nästa block. Växelns läge rakt fram (0) resp avböjd (1) styr om ingång 1+2 / 5+6 eller om ingång 3 / 7 skall påverka signalen.
  • Ingång 3 / 7: Detekterar ledigt (0) resp. upptaget (1) för blocket efter växels avböjda läge, då ingång 4 / 8 indikerar ”avböjd” (1).
Signal 1 styrning
Signal 2 styrning

Exempel på möjliga trafikfall.