Signalsidan

Henry's signalsida

Signaldekoder 10-4400 resp. 10-4600 signalfall 3

4st 2-ljus huvudsignaler

Signaldekodrarna 10-4400/10-4600 med tilldelat värde 3 i cv110 kan styra 4st 2-ljus huvudsignaler (Hsi2). 

När signalerna och signalbilderna styrs från ett digitalsystem, DCC-system, används dekoderns funktionsadresser. Den förvalda serien funktionsadresser är 201 och uppåt (se tabellen nedan). Den kan ändras antingen med programmeringsknappen eller via CV-programmering.
En detaljerad beskrivning av CV-programmering finns i ”Konfigurationsvärden (CV) för 10-44xx och 10-4600”.
Funktionsadresserna (F) beror av dekoderns dekoderadress (A), lagrad i CV 1 + CV9, enl. tabellen nedan:

FunktionFuntionsadressExempel (Förvalt A = 51)
1F[1] = A * 4 - 3 F[1] = 51 * 4 - 3 = 201
2F[2] = A * 4 - 2F[2] = 51 * 4 - 2 = 202
3F[3] = A * 4 - 1F[3] = 51 * 4 - 1 = 203
4F[4] = A * 4 F[4] = 51 * 4 = 204
5F[5] = A * 4 + 1F[5] = 51 * 4 + 1 = 205

Förprogrammerade ingångar

Med signaldekoder 10-4600 kan man även styra signalbilderna med hjälp av ingångarna 1 – 8. Med CV 111 = 1 väljer man följande förprogrammering av ingångarna.

Ingångar ( 0 = inaktiv; 1 = aktiv; X = ingen påverkan )

De fyra 2-ljussignalerna kan styras med två ingångar vardera. Den ena av ingångarna ansluts lämpligen för detektering av blocket direkt efter signalen. Den andra ingången kan, om man önskar, användas för en överordnad styrning av ”Stopp” från t.ex. ett ställverk. Exempelvis kan man då även styra signalerna efter en lagd färdriktning, för en längre sträcka med signaler utplacerade för båda färdriktningarna, ”väster ut” resp. ”öster ut”. Med den extra ingången för resp. signal kan man då aktivera ”Stopp” för de signaler som är vända mot den valda färdriktningen (oberoende om det efterföljande blocket är upptaget eller ledigt).

Om någon av ingångarna inte behövs för den plats signalen har på din anläggning, så kan den lämnas oansluten. Den kommer då att indikera ”inaktiv (0)”.

  • Ingång 1 / 3 / 5 / 7: Detekterar ledigt (0) resp. upptaget (1) för blocket direkt efter resp. signal.
  • Ingång 2 / 4 / 6 / 8: Samma som för ingång 1 / 3 / 5 / 7 för resp. signal. Både ingångarna, för resp. signal, skall indikera 0 för att signalen ska visa grönt (”Kör”). Om ingången lämnas oansluten (0) så påverkar den inget extra.

Exempel på möjliga trafikfall