Signalsidan

Henry's signalsida

Anlägg pendeltrafik på anläggningen

ABC eller Automatic Train Control är en funktion som finns inbyggd i en rad dekodrar.
DCC-Concepts har utvecklat funktionen ytterligare i sin serie av dekodrar Zen Black tillsammans med bromskortet DCD-ABC.
Jag skall här i korta drag beskriva hur du med det kompletta setet DCD-ZN218.6A kan anordna en pendeltågssträcka på en enkel rundbana.
Genom att komplettera med ytterligare ett bromskort DCD-ABC kan sträckan skapas mellan på stationer utmed en sträcka.

DCD-ZN218.6A är ett komplett set med dekoder med 1st tillhörande bromsmodul DCD-ABC.
Dekodern Zen Black V12 har en 21-polig MTC kontakt monterad för direkt anslutning i lok med motsvarande stiftkontakt.
Den har även möjlighet att ansluta den medföljande 8-poliga NEM 652 kontakten och en svans av de ytterligare kablar som möjliggör anslutning av de 6 extrafunktionsutgångarna.
Dekodern har även möjlighet till anslutning av batteribackup.

Skapa din pendeltågsstation

Jag hoppar över arbetet med att installera dekodern i loket och överlåter det till läsaren själv.
I det enklaste trafikfallet där jag endast utgår från de delar som ingår i setet tänker vi oss en rundbana där tåget startar från en punkt, accellererar till val hastighet på körkontrollen, kör varvet runt för att komma till samma punkt där det bromsar in och stannar.
Längden på den avgränsade sträckan skall vara lokets längd plus den sträcka som behövs för inbromsningen.
I en av dekoderns kontrollvariabler, cv, väljs den tid som tåget skall göra uppehåll för att sedan åka ut på sin rutt igen.
Om man vill att tåget pendlar mellan två stationer krävs att man kompletterar med ett bromskort DCD-ABC till.

Hållplatsen skall förberedas genom att göra två avbrott i den ena rälen och definierar samtidigt det spåravsnitt där tåget skall bromsa in och stanna.
De två avbrotten i ena rälen visas på bilden med de gula pilarna.
DCC matningens ena pol anslutes till den räl som inte är kapad och den andra polen till omkringliggande räl.
Samma pol anslutes även till bromskortes anslutning T1.
Från T2 ansluter man den isolerade rälen till det avsedda hållplatsavsnittet.

Den röda bygeln på ABC kortet skall sättas i läge ABC ON för att aktivera funktionen.
De båda blå byglarna skall vara i läge ABC 1 (Stop).

Programmera dekodern

DCC-Concepts dekoder Zen Black V12 har en rad funktioner inbyggda som vi lämnar för stunden och lägger fokus på pendlingsfunktionen.
När du kommit så här långt i beskrivningen förutsätter jag att du hanterat ändring av lokdekodrars kontrollvariabler cv’n.
En central variabel är nr.27 där man talar om hur dekodern skall bete sig när den kommer in på en isolerad sträcka som ovan med en bromsmodul ansluten.

CV värdeFunktionRel.cv
0ABC funktionen frånkopplad
1ABC funktionen aktiverad. Ett lok som kör i framåtriktning och som passerar en sträcka med ABC modul i ABC-1 läge kommer att stanna. Om ABC modulen är i läge ABC-2 kommer det bara att bromsa in.55, 56, 58
2ABC funktionen aktiverad. Ett lok som kör i bakåtriktning och som passerar en sträcka med ABC modul i ABC-1 läge kommer att stanna. Om ABC modulen är i läge ABC-2 kommer det bara att bromsa in.55, 56, 58
3ABC funktionen aktiverad. Ett lok som kör i antingen framåtriktning eller bakåtriktning och som passerar en sträcka med ABC modul i ABC-1 läge kommer att stanna. Om ABC modulen är i läge ABC-2 kommer det bara att bromsa in.55, 56, 57, 58
4Automatisk pendeltågsstopp med variabel uppehållstid som ställs med cv 59-6055, 56, 58, 59, 60
CV 27

Du behöver inte göra några ytterligare ändringar för att göra en första provtur.
För att justera hastigheten på inbromsningen kan CV4 justeras.
Vill du göra behålla den vanliga retardationen men ändra den för just hållplatsen kan inbromsningshastigheten ställas i CV 55/56.

Planera ändhållplatser

Jag skall nu presentera ett ytterligare exempel där vi lämnar det enklaste exemplet med en rundbana och går vidare och lägger till 2 ändhållplatser som tåget pendlar mellan.

Detta med 2 ändhållplatser passar utmärkt om du inte har en rundbana och ändå få möjlighet att få tåget pendla mellan två punkter på banan.
Abrott görs på två ställen som avgränsar de två ändhållplatserna.

ABC-kortet sätts iläge ABC-2 för båda de blå byglarna på båda korten. Den röda bygeln sätts i läge ABC on.

cv.27 sättes till 4 på lokdekodern. Med värdet i cv.59 ställer du tiden tåget skall göra uppehåll. Varje heltal motsvarar 10 sekunders uppehåll.
Vill du ändra inbromsningstiden ställs detta i cv.4

Lägg till en hållplats

Vill du nu utveckla din trafiksträcka ytterligare kan du också lägga till en(eller flera) hållplats/er mellan de två ändhållplatserna.

Du gör två avbrott i den ena rälen som utgör begränsningen för hållplatsen och ansluter en ABC-modul enligt bilden ovan.
Sätt båda blå byglarna i läge 1 och aktivera den röda bygeln.

Du har sedan tidigare satt cv.27 till värdet 4. Genom att ändr värdet i cv.60 kan du ställa in hur lång tid tåget skall göra uppehåll vid hållplatsen. Varje heltal motsvarar 10 sekunders uppehåll.

Som du märker kan man ha olika uppehållstider på ändhållplatserna och de mellanliggande hållplatserna.