Signalsidan

Henry's signalsida

Börja köra digitalt

Denna lilla introduktion till den digitala världen vänder sig till dej som under alla år styrt din modelljärnväg analogt dvs. haft någon form av transformator eller körreglage och som inte (ännu) vågat ta ett första steg in i den digitala tågstyrningens värld.

Texten kommer att presenteras genom ett antal frågor som jag tror det är vanligt att man ställer sig som analog mj-rallare.

Vad är den stora vinsten med att köra digitalt?
Den största fördelen med digitaldrift är möjligheten till flertågsdrift. På en analog bana är detta bara möjligt om man isolerar banan i block eller slingor. Du får möjlighet att köra ditt lok tillsammans med flera andra på banan. Du kan antingen ha flera körkontroller eller styra flera lok från samma körkontroll.

Hur fungerar en digitalt styrd anläggning?
Till skillnad mot den analoga anläggningen ligger det hela tiden spänning på spåren som har ett överlagrat pulståg med digital information.

Pulståget genereras från digitalanläggningsens centralenhet. Pulserna avkodas av dekodrar som antingen kan sitta i lok, växlar, signaler eller vändskivor.
För att centralenheten, digitalsystemets hjärna, skall kunna ge instruktioner till varje enskild dekoder, har varje dekoder en unik adress. Centralenheten skickar alltså ut pulser med information i form av adress;instruktion.
Varje dekoder kan lyssna på centralenhetens kommandon men utför bara de instruktioner som är kopplade med dekoderns unika adress.
En instruktion till ett lok med adressen 155 kan alltså se ut:

155;hastighetssteg_25

Lokdekodern som är programmerad med adress 155 lyssnar alltså på instruktionen gå till hastighet 25.
Det jag ovan skrivit är en liten förenkling av verkligheten men är i princip på detta sätt alla digitala system fungerar.

Förutom centralenhet och dekodrar behövs någon form av körkontroll. Denna kan utgöras av en enkel handkontroll med en ratt för hastighet, en switch för framåt/bakåt, adressväljare och en rad funktionsknappar. Åter till detta senare.
Körkontrollen kan också utgöras av en persondator med ett komplett tågstyrningsprogram.

Hur bestäms lokens(dekoderns) adress?
Dagens moderna dekodrar är programmerbara. Detta innebär att man till sin centralenhet kopplar ett litet programmeringsspår, bara avsett för programmering av lokdekodrar. Då man placerat sitt lok på detta spår kan man ”skriva in” den adress som loket skall ha. Äldre dekodrar har en uppsättning switchar där adressen kan ställas. De senaste dekodrarna kan programmeras ”on the fly” dvs direkt på det vanliga spåret.

Vad händer om man ställer ett analogt lok på en digital bana?
Vissa tillverkare har möjlighet att hantera ett (1) analogt lok. Annars sticker det analoga loket iväg på full hastighet och stannar inte förrän man trycker nödstopp på körkontrollen.

Hur gör man för att digitalisera sina gamla lok?
Ja det går utmärkt. Har man ett riktigt gammalt lok så finns inget förberett utan det krävs en del lödarbete för att ansluta dekoderns ledningar. En del lok är förberedda för digitaldrift med en snabbkontakt. Här behövs ingen lödning.
De flesta nya lok idag är försedda med digitaldekoder och behöver bara programmeras med lämplig adress.

Fortsättning följer . . .