Signalsidan

Henry's signalsida

DCC 7-bitarsadresser (lokdekodrar) byte 2

Eftersom byte 2 inte berörs av adressen, så används den på följande sätt.
De tre mest signifikanta bitarna används för detta

Specifikation av byte 2 och eventuellt efterföljande byte, kanoniskt:

1 000x xxxx  Dekoder och consist kontroll
1.1 0000 xxxx  Dekoder kontroll
1.1.1   0000 000x  Ombootning
1.1.1.1 0000 0001  Hård ombootning. CV 29,32,31 sätts till fabriksvärden och 19 till 00000000
1.1.1.2 0000 0000  Mjuk ombootning. RAM rensas men inga CV skrivs.
1.1.2   0000 001x  Fabrikstest. Skall ej anropas
1.1.3   0000 011x  Skriv dekoderflaggor
1.1.3.1 0000 0111  0000 xxxx   Subadresser ska ej göra något
1.1.3.2 0000 0111  0100 xxxx   Ingen acknowledgement på subadressnivå
1.1.3.3 0000 0111  0101 xxxx   Återläsning av CV möjlig
1.1.3.4 0000 0111  1000 xSSS   Återläsning av värden från subadress SSS möjlig

1.1.4   0000 101x  Avancerad adressering påslagen (subadressering fungerar)
1.1.5   0000 111x  Acknowledgment
1.1.5.1 0000 1110  Acknowledgement av
1.1.5.2 0000 1111  Acknowledgement på

1.2 0001 xxxx  Consist kontroll (multipelkörning)
1.2.1   0001 0010 0AAA AAAA    sätter adressen till consist till AAA AAAA
1.2.2   0001 0011 0AAA AAAA    sätter adressen till consist till AAA AAAA

2. 001x xxxx   Avancerad operation
2.1 0011 1111  DSSS SSSS    där S är riktning (1=framåt, 0= bakåt) och SSS SSSS är körsteg (1-127)
2.2     0011 1110  XSSS SSSS    Maxhastighet, där SSS SSSS är maximalt körsteg som dekodern ska tillåta

3. 010x xxxx   Hastighet bakåt
3.1 010S SSSS   S=körsteg (0-32)

4. 011x xxxx   Hastighet framåt
4.1 011S SSSS   S=körsteg (0-32)

5. 100x xxxx   Funktionsgrupp 1 (F1-F4)
5.1 100H FFFF   H=flashlight av på, FFFF är funktion 4-1. 1=på, 0=av.

6. 101x xxxx   Funktionsgrupp 2
6.1 101S FFFF   Om S=1, är FFFF är funktion 5-8. 1=på, 0=av.
Om S=0, är FFFF är funktion 9-12. 1=på, 0=av.

7. 111x xxxx   Konfigurering av CV register
7.1    1111 0010 AAAA AAAA   Sätter accelerationsvärdet AAAA AAAA i CV #23.
7.2     1111 0011 AAAA AAAA   Sätter decelerationsvärdet AAAA AAAA i CV #24.
7.3    1110 CCVV VVVV VVVV   Åtkomst till CV #VV VVVV VVVV  (0-1023)
7.3.1  1110 11VV VVVV VVVV DDDD DDDD    Skriver värdet DDDD DDDD till CV #VV VVVV VVVV
7.3.2  1110 10VV VVVV VVVV 1111 DBBB    Skriver biten BBB (0-7) i CV # VV VVVV VVVV med värdet D.