Signalsidan

Henry's signalsida

Hur man genererar bitmönstren på körströmmen

En mikroprocessor jobbar med tidsspann ner på nanosekundnivå, så även om vi pratar mikrosekunder så är det ganska
långsamma förlopp. En mikroprocessor jobbar dock på 0V och +5V nivåerna, och kan bara generera 20-25 mA så
signalen i sig är på tok för svag som körspänning. För att få en acceptabel spänning och strömstyrka
måste signalen förstärkas, oftast i ett MOS-FET förstärkarsteg, alltså det som på mj-språk kallas en booster.