Signalsidan

Henry's signalsida

Inspelningsbar ljudmodul 18-8773

Den inspelningsbara ljudmodulen 18-8773 har inbyggd mikrofon där man kan spela in valfri ljudsekvens på upp till 4 minuter.

Vi har lagt på en ljudsekvens med stationsutrop och passagerarljud från väntrum.

Man kan välja att spela över detta med eget ljudklipp.

Modulen har två ljudutgångar där man antingen kan välja att ansluta en högtalare direkt till den 2-poliga stiftlisten. Det inbyggda slutsteget på 3w driver då en högtalare på 4-8 ohm och ljudstyrkan kan justeras med volymkontrollen(potentiometern) på krestkortet.

Det finns även en linjeutgång som kan anslutas till valfri förstärkare eller högtalare med linjeingång.
Anslutning sker via ett 3,5mm telejack.
Volymen jutsteras med potentiometern.

Modulen kontrolleras med tryckknapparna.

Broadcast play mode:Ljudet från mikrofonen spelas upp i högtalaren. Modulen fungerar alltså som mikrofonförstärkare.

Record: Med ett tryck på tryckknappen startas inspelningen. Inspelningen avslutas med ett nytt tryck.

Play: Uppspelningen startas med ett tryck. Uppspelningen avslutas med ett nytt tryck. Ljudsekvensen repeteras automatiskt om den inte avbryts med ett nytt tryck.

Power switch: Till/från

Styr ljudmodulen från extern kontakt

18-8773 är försedd med en 8-polig stiftlist. Med denna strömförsörjs enheten.
Ljudmodulen matas med 5V likspänning.

Anslutningen via stiftlisten ger också möjlighet att starta uppspelningen från en extern kontakt. Detta kan vara en strömbrytare eller en avkänning från spåret då ett tåg närmar sig.

Vår infraröda detektor 10-503 kan anslutas till P1REC och GND och startar då en uppspelning av den inspelade ljudsekvensen.

PREC används om du vill att ljudsekvensen skall spelas upp kontinuerligt.