Signalsidan

Henry's signalsida

Inspelningsbar ljudmodul

Det finns en rad detaljer på modelljärnvägen som går att ljudsätta.
Detta i analogi med att många av de rullande fordonen förses med olika ljudeffekter.

Vi säljer en liten och billig ljudmodul som är inspelningsbar via den inbyggda mikrofonen.

För att göra livet enklare för dej har vi laddat modulen med ljud från järnvägsövergång(plankorsning) och stationsutrop vid tågavgång.

Modulerna har följande artikelnummer och finns med och utan högtalare:

  • 18-8742 ; järnvägsövergång
  • 18-8743 ; stationsutrop

Du kan spela över den redan gjorda inspelningen via mikrofonen på modulen.

Ljudupptagningen kan vara upp till 10 sekunder lång.

Inspelningen görs genom att hålla knappen ”REC” nedtryckt samtidigt tänds lysdioden D1 som samtidigt visar hur länge inspelningen pågår.

Med knappen ”PLAYE” uppspelas hela den inspelade ljudsekvensen. Det räcker alltså att man ger en puls för att starta uppsåelningen.

Knappen ”PLAYL” uppspelar sekvensen så länge den hålls inne.

Inkoppling

Ljudmodulen strömmatas med 3,5 – 5 V likspänning.
Har man bara tillgång till växelspänning från sin transformator till järnvägen går det utmärkt att använda vår 5V likriktare och spänningsstabilisator 10-105.

Det finns två varianter av mönsterkort till ljudmodulen dä anslutningspunkterna skiljer sig lite.

Plusanslutningen görs till ”VCC” och minus till ”GND”.

OBSERVERA skillnaden på placeringen av VCC och GND.

Anslut högtalare

Du kan välja att köpa ljudmodulen separat eller tillsammans med en liten högtalare. Den ansluts till den gröna skruvlisten.

Vill du ha starkare/bättre ljud går det utmärkt att ansluta någon utrangerad högtalare som använts till persondatorn.

Fjärrstyr ljudmodulen

Ljuduppspelningen kan alternativt startas genom att koppla PLAYE/PLAYL till +(VCC).

Du kan använda en vanlig tryckknapp, exempelvis 21-022.

Vill man automatisera uppspelningen kan man låta tåget trigga ljudmodulen när det kommer fram till korsningen eller till stationen.

Detta kan göras genom att använda ir-detektorn 10-503, som har en reläutgång. Den ansluts mellan VCC och PLAYE.