Signalsidan

Henry's signalsida

Lokdekodrar

Uhlenbrock har en komplett serie med lokdekodrar både med och utan ljud.Uhlenbrock_dekodrar_översiktx800
Nedan ses några av de dekodrar som vi lagerför.

  • Uhlenbrock Digital dekodrar kan användas till alla centralenheter som stödjer Märklin/Motorola och DCC protokollet. Undantag är 75000 och 76200 dekodrarna som är för Märklin-motorer med skiv/trum kollektor. I DCC-läget kan dekodern programmeras för 14, 27, 28 eller 128 körsteg. Dekodrarna kan programmeras för långa adresser. Detta resulterar i adresser mellan 1 och 9999. I Motorola-läge, har dekodern en adress mellan 1 och 255. Med Märklin stationerna 6020 och 6021, kan bara 80 adresser nås. Dekodrarna har lastavkänning och matar likströmsmotorerna med en frekvens på 18,75 kHz för tyst och mjuk gång.   Hastighetskarakteristika kan programmeras via dekoderns CV-register. Parametrar kan ställas in för min/max-hastighet och acceleration/retardation.
  • De färdriktningsberoende belysningsutgångarna är dimbara. Hos vissa dekodrar är även övriga utgångar dimbara.
  • Dekodrarna har rangerläge med förbättrade lågfartsegenskaper.
  • Automatisk bromsfunktion vid stoppsignal är inbyggt för både Märklin och DCC systemet.
  • Samtliga dekodrar har SUSI gränssnitt, antingen ett 4-poligt mini jack eller via anslutningskontakten.
  • Alla dekodrar är NMRA-kompatibla. Uhlenbrock dekodrar är uppdateringsbar till flashminnet. De är skyddade mot överhettning. Alla utgångar är kortslutningsskyddade.

Dekodrarna levereras antingen oprogrammerade och kan då programmeras med Uhlenbrock’s ljudprogrammerare 31050

Vi levererar även dekodrarna programmerade. Länken visar de lokljud som är tillgängliga

Dekoderöversikt