Signalsidan

Henry's signalsida

Varför skall jag använda en Fästplugg

Med vår nya fästplugg 10-912 och anslutningskortet 10-901 underlättas monteringsarbetet avsevärt.

Alla känner till att det är förenat med en del pillande att montera mindre saker som kräver kabelanslutning på anläggningen.

Med fästpluggarna och anslutningskortet kan du förbereda alla lödningar från signalen till kortet och sedan bara fästa in signal-fästplugg-anslutningskort underifrån.

 

Anslutningskortet 10-901 fästes med medföljande skruv och mutter.

Infästningen till kortet vinklar kortet 90 grader för att få ett mindre djup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett lagom hål (8-10mm) tas upp i banan.