Signalsidan

Henry's signalsida

Stopplykta

Stopplyktan är kanske inte den vanligast förekommande signalen på våra svenska järnvägar.
Den kan antingen ses monterad på en stoppbock för att visa slutpunkt på en tågväg.
Den kan också vara skyddssignal vid en mötesstation för att underlätta logistiken och möjliggöra samtidig infart. Denna lösning kallas på järnväggspråk ESIK, Enkelspår Samtidig Infart Kort tågväg.

Som ett led i signalsidans signalarsenal kompletterar vi nu med denna signal.

Som alltid i modelljärnvägssammanhang kan man lägga sig i spannet mellan verklighet och mindre av detta.
Stopplyktans enkelhet med bara en ljusöppning och två signalbilder, rött ljus med konstant sken eller släckt gör att den vid första anblicken inte går att göra så avancerad.

Väljer man att montera den på den tidigare nämnd stoppbocken så kan man förse den med 1,75 V likspänning och låta den vara tänd för jämnan.
Vill man i detta fall vara lite mer förebildstrogen skall den bara vara tänd när ett analkande tåg är på väg in eller står där, i övrigt skall den vara släckt.

 

 

 

I fallet ovan med en kort mötesstation kan inre stopplyktor placeras innanför mellansignalerna. Detta ger i skala 1:1 möjlighet till samtidig infart av de två tågsätten.

Här kan man inte som i fallet ovan med stoppbocken låta stopplyktan lysa konstant. Ett någotsånär verklighetsnära alternativ blir då att parallellkoppla varje stopplyktas röda lykta med respektive huvudsignal.

I verkligheten ska dock stopplyktan endast visa STOPP då motstående tåg nalkas och släckt när mellansignalen visar rött i väntan på avfärd.