Signalsidan

Henry's signalsida

Tilldela/byt dekoderns adress

Varje signaldekoder har en adress för att digitalcentralen skall kunna prata med dekodern. 10-4600 är en funktionsdekoder vilket innebär att den fungerar på liknande sätt som exempelvis en växeldekoder.

Till skillnad mot en lokdekoder som kan ges instruktioner om hastighet, färdriktning mm så kan funktionsdekodern bara anta två lägen. Hos en växeldekoder är dessa lägen huvudspår eller sidospår.

På en signaldekoder motsvarar varje läge en signalbild, exempelvis STOPP eller kör.

För att man skall kunna ansluta flera signaler och signaler som kan presentera mer än 2 signalbilder måste dekodern förses med flera adresser. Signalsidans signaldekodrar upptar alltid minst 4 adresser i multiplar om 4.

Detta innebär att en dekoder med första adress 201 också alltid har minst en kvartett om adresser, 201, 202, 203 och 204. Med 2 signalbilder per adress innebär det totalt 2 x 4 = 8 st signalbilder.

Många av våra signalalternativ ger antingen möjligheten att visa fler signalbilder per signal eller möjligheten att ansluta mer än 1 st signal vilket gör att 8 st signalbilder inte räcker.

Dekodern kommer då uppta ytterligare 4 adresser.