Signalsidan

Henry's signalsida

Timerfunktion

Med SmartLife appen kan 3 olika timerfunktioner väljas.

  • Välj start och stopptid
  • Ställ in hur lång tid din utrustning skall vara startad
  • Ange efter hur lång tid utrustningen skall starta

Alla inställningar sker via appen SmartLife i telefonen.

Vi börjar med att sätta start och stopptid

Starta upp appen och välj den apparat du skall tidsstyra

Välj ”Timer” och i nästa fönster ”Lägg till”

Skall du sätta på och stänga av en apparat måste du göra detta i två steg, det ena då du väljer tidpunkt för att sätta på och det andra då den skall stängas av.
Välj klockslag.
Om du vill att det skall ske vid upprepade tillfällen skall du även välja dag i veckan under ”Upprepa”

Om du nu vill att apparaten skall slås av upprepar du proceduren, väljer tidpunkt för avstängning och sätter Power till OFF