Signalsidan

Henry's signalsida

Utökade konfigureringsvärden (CV) för signalsidans dekodrar

Signalsidans dekodrar har, i samband med den senaste uppgraderingen av programvaran (verision 6x), fått några ytterligare konfigureringsvärden (CV) för att stödja tillsagda funktioner.

Tillagda funktioner i programversion 6x

Funktionaliteten för Signalsidans dekorar har utökats i version 6x med följande funktioner:

  1. Möjlighet att ange en individuell blink-tid (blinkperiod) för en utgång (LED).
  2. Möjlighet att välja bort (stänga av) ”glödtrådssimulering” för en utgång (LED).

Individuell blinkperiod för en utgång

Normalt används den gemensamma blinkperioden, som anges i CV34, i de fall en signalbild har en blinkande utgång (LED). Med funktionen ”Individuell blinkperiod” kan man ange en annan egen blinkperiod för en viss utgång (LED).

Med konfigureringsvärdena CV20 – CV27 kan man ange en egen blinkperiod för utgångarna 1 – 8 (LED1 – LED8).

(Dessa CV-värden kan även ändras då dekodern är ansluten till anläggning – Programming On the Main (POM)).

”Glödtrådssimulering” av och på

Normalt tänds resp. släcks LED:en med s.k. ”glödtrådssimulering”, dvs tänds med en kort upptoning resp. släcks med en kort nedtoning. Från programversion 6x är det möjligt att välja bort denna ”glödtrådssimulering” för en utgång (LED). Då tänds och släcks utgången utan toning. Den angivna luminansen gäller fortfarande för tänd utgång (LED).

Om ”glödtrådssimulering” ska vara aktiv eller inte anges i samma CV-värden som utgångarnas luminans, dvs CV3 – CV6 och CV13 – CV16.
Luminansen anges med värden 0 -15. Om ”glödtrådssimulering” ska vara avstängd så adderas 128 till luminansvärdet (dvs CV.bit[7] = 1 inaktiverar simuleringen).

En typisk användning, för en utgång utan ”glödtrådssimulering”, är då utgången skall användas att styra någon annan extern logik, t.ex. bommar eller ljudmodul eller liknande. Då väljer man Luminans 15 (100%) + 128 (bit[7]=1) som blir 143.
Den utgången kommer då att växla mellan full spänning (tänd) och 0 (släckt), utan toning.