Signalsidan

Henry's signalsida

Programmera Cobalt iP-Digital

dcp-cb1dip-connector3-w

Bild 1. Kontaktlist och omkopplare på Cobalt iP-Digital

Cobalt iP-Digital har en inbyggd microkontroller för DCC-protokollet.
Följande inställningar kan göras:

  • Programmera motorns(dekoderns) adress
  • Ställa startläge för växelarmen
  • Invertering av växelläge

Cobalt iP-Digital har en liten omkopplare som har två lägen SET – RUN. Denna används för programmering.

Då du packat upp din växelmotor och monterat den till växeln skall du ange den adress som växelmotorn/dekodern skall ha. Varje dekoder har en egen adress som du anger genom att från din digitala centralenhet lägga om växel med aktuell adress.
För att dekodern skall få den adress du vill tilldela den sätter du omkopplaren i läge ”SET” och lägger ut den adress du vill att dekoderna skall ha. För att vara riktigt säker på att växelmotorns dekoder har tagit emot adressen kan du lägga ut adressen en gång till genom att trycka på växeln från centralenheten.

Sätt nu omkopplaren i läge ”RUN”. Växelmotorn skall nu växla läge när du lägger om växeln med den aktuella adressen från din centralenhet.

IBII-tangentbord

Bild 2. Tangentbord Intellibox II

Använder du Uhlenbrock Intellibox II ställer du om växlarna med tangenterna på bilden till höger. Varje kolumn med tangenter med röd/grön tangent styr en växel.
Om du monterar dina växelmotorer åt samma håll under växeln betyder röd knapp alltid att alla växlar är i samma låge, huvudspår eller sidospår. Detta kan inverteras genom programmering av dekdern.

Du kan programmera Cobalt iP-Digital med adresser mellan 1 och 2048.
Adresserna 997/998/999 är reserverade för andra funktioner och skall inte användas.

Inga andra dekodrar får stå i programmeringsläge ”SET” när du tilldelar en ny adress.