Signalsidan

Henry's signalsida

Programmering av omkastat växelläge

Växelns läge styrs via centralenheten med de röda/gröna knapparna på tangentbordet om du använder Uhlenbrock Intellibox eller keyboard. Använder du Lenz sker detta med +/- tangenten.

Om du monterar din växelmotor åt samma håll på alla växlar så kommer växeln alltid anta samma läge, huvudspår/sidospår för röd/grön resp. +/- tangenten.

Med Cobalt iP-Digital och Cobalt iP-Analog kan detta läge kastas om genom att programmera om dekodern i Cobalt iP-Digital.
I Cobalt iP-Analog som inte har någon programmeringsknapp/funktion sker omkastningen genom att man ändrar omkastarens läge.

Med Cobalt iP-Digital sker detta genom att sätta omkopplaren i läge ”SET” och sedan lägga ut adress 997 från den digitala centralenheten. Ställ sedan omkopplaren i läge ”RUN”