Signalsidan

Henry's signalsida

Bromsmodul 44200

Jag får ofta frågan om man kan få signalerna att styra tågens rörelser på riktigt.

Med dagens tågstyrningsprogram som RocRail och Traincontroller är detta inget problem men har man inte digitaliserat sina modelljärnväg till denna nivå så är man utlämnad till enklare lösningar.

Med Uhlenbrock’s bromsmodul 44200 kan de flesta digitaldekodrar fås att bromsa in på 44200.4x1024en blocksträcka för att sedan stanna inför stoppsignalen.

Du kan ansluta en 2-ljus huvudsignal till bromsmodulen som visar STOPP eller KÖR.

För att styra bromsmodulen anslutes en växlande omkopplare Vippomkopplare 20-42

Omkopplare har ett mittläge och två återfjädrande lägen för STOPP/KÖR.

 

Inkoppling till spåret sker mot tre isolerade 44200_sträckorsektioner för infarts, broms och stoppsträcka. På bromssträckan börjar tågets retardation för att sedan stanna på stoppsträckan.

 

Här visas inkopplingen av 44200 mot banan44200_inkoppling_4_se och digitalcentralen. Om man kör 2-räls skall avbrott göras i den ena rälen som sedan matas separat från modulens tre utgångar.

 

 

 

 

Här ser vi hur två omkopplare anslutits till44200_inkoppling_1_se stopp/kör ingången på 44200.

Transformatorn till digitalcentralen används också till 44200.

 

 

 

Här ser vi anslutningen av en 2-ljus44200_inkoppling_5_se huvudsignal. Om du använder mina signaler skall ett motstånd på 2,2 kΩ anslutas i serie med den gemensamma ledaren till signalen.

 

 

 

 

Vill man digitalisera omläggningen av44200_inkoppling_2_se signalen kan man använda Uhlenbrock 67200 – MD2

 

 

 

Vilka lokdekodrar passar till 44200?

TillverkareModell
Uhlenbrock750, 751, 770, 75100, 75200, 75400, 75420, 75520, 75530, 73500, 73510, 76500, 76520, 77500
Märklin6090, 60901, 60902, all Locomotives with catalogue numbers 37xxx
LenzLE130, LE130XF, LE010, LE011, LE0521, LE1024, LE1025 (see description of CV50 in the operating instructions)
ESULoksound 2, Loksound XL, Lokpilot, Lokpilot DCC

 

För att dekodern skall svara på bromskommandot skall CV29 skall bit 2 vara inställt på 1 och CV49 bit 7 på 1

När bit 2 i CV29 är satt till 1 accepterar dekodern både analog och digital signal
När bit 7 i CV49 är satt till 1 påbörjas inbromsning om dekodern tar emot en likspänning

För att se om din aktuella dekoder svarar på bromskommando från 44200 kan du kontrollera om dessa inställningar är möjliga i CV29 och CV49 i dekodern.